RizVN Login

  •  
  • corona
  • 96 10 27YADGIRI
  •  
    97 1 14shakib
  •  

بچه ی حرف گوش کن!

پدر 2 کودک 5 و 9 ساله ميگويد: پسر بزرگم هميشه به حرفها و خواستههاي مادرش نظير جمع کردن وسايل شخصي خود از اتاق و انجام دادن به موقع تکاليفش بي توجه است و تنها وقتي من با داد و فرياد وارد معرکه شوم به حرفما گوش ميدهد.

برخوردهاي خشونت آميز من که به طور معمول از سر اجبار و ناچاري انجام ميشود و به يک عادت تبديل شده، باعث شده است تا پسر بزرگم با برادر کوچکترش به همين روش برخورد کند و در خانه ما هميشه صداي داد و فرياد به گوش ميرسد. مادر يک کودک 6 ساله عنوان ميکند: فرزندم هيچ گاه در نخستين مرتبه درخواستهاي مرا پاسخ نميدهد و بايد بارها و بارها و سرانجام با عصبانيت با او برخورد کنم تا نتيجه بگيرم و به هيچ عنوان از بزرگترهايش حرف شنوي ندارد.

آموزش مهارت گوش کردن

يک روان شناس تربيتي ميگويد: لازم است به فرزندان خود ياد بدهيم که چگونه بايد به حرفهاي ديگران توجه کنند و آنها بايد مهارت گوش کردن را ياد بگيرند.دکتر «محبوبه مفتاحي» تصريح ميکند: بيشتر والدين اغلب يک چيز را 10 مرتبه تکرار ميکنند در حالي که کودک غرق انجام کاري است و حواسش به آنها نيست و سپس شمارش معکوس را براي تنبيه فرزندشان شروع ميکنند و کودک ياد ميگيرد که هيچ وقت قبل از بار دهم به حرف آنها گوش ندهد!

وي توضيح ميدهد: اگر کودکي «هنر حرف شنوي» را بياموزد با والدين، معلمان و ديگران بهتر کنار ميآيد و ميتواند دوستان بهتر و بيشتري هم پيدا کند.

استقلال طلبي يا بي ادبي!

اين روان شناس خاطر نشان ميکند: کودکان در سن 3 يا 4 سالگي ممکن است خود را به نشنيدن بزنند و به حرف پدر و مادر توجهي نشان ندهند ولي بايد بدانيد که آنها نميخواهند بد و بي ادب باشند بلکه فقط ميخواهند شما را عصباني کنند و خود احساس قدرت و استقلال کنند.به گفته وي، هر چند هيچ گاه براي آموزش مهارت «يک شنونده خوب بودن» به کودک زود نيست ولي با يک کودک 5 ساله راحتتر ميتوان براي اين منظور ارتباط برقرار کرد.

کوچولو حرف گوش کن

دکتر «مفتاحي» ميگويد: «حرف زدن با کودک در حالتي که او نشسته و شما ايستادهايد، به ندرت تاثيرگذار است. بايد براي بيان هر درخواستي جلوي کودک روي زمين بنشينيد يا او را بغل کنيد تا بتوانيد به طور مستقيم در چشمانش نگاه و توجه او را به خود جلب کنيد.» به عبارتی هنگام صحبت با کودک باید با کودک همسطح بود.

وي ميافزايد: حرف خود را واضح، ساده و مقتدرانه بگوييد و آن را بيش از حد کش ندهيد و کلمات زيادي به کار نبريد زيرا کودک قادر نخواهد بود به مفهوم حرفهاي شما پي ببرد. به گفته وي، بايد براي کودک مشخص شود که شما جدي هستيد و روي حرف خود ايستادهايد به طور مثال اگر به او ميگوييد که در صورت مرتب نکردن اتاقش، خوراکي مورد علاقهاش را به او نميدهيد، حتما اين کار را انجام دهيد.

خشن و عصباني برخورد نکنيد

يک کارشناس علوم تربيتي درباره شيوه برخورد با کودک و جلب اعتماد او براي همراهي و همکاري ميگويد: اين مطلب که والدين با اشتباههاي کوچک فرزند خود کنار بيايند ميتواند قدم مثبتي در راه ايجاد دوستي و اعتماد و کاهش فاصله و خصومت باشد و سختگيري بيش از حد جايز و صحيح نيست.

«بهاره بهنيا» ادامه ميدهد: گاهي کودکان کارهايي ميکنند که تحمل آن براي پدر و مادر سخت است ولي برخورد خشونت آميز و تنبيه به آنها ياد نميدهد که چگونه بايد رفتار خود را تصحيح و جبران کنند.وي توضيح ميدهد: اگر به دنبال ريختن ليوان شير شما با عصبانيت فرياد بزنيد «فورا آن را تميز کن»، عمل تميز کردن به عنوان الزامي منطقي براي جبران رفتار اشتباه کودک به نظر نميرسد، بلکه بيشتر به يک تنبيه شباهت پيدا ميکند و او هم ممکن است از انجام آن سر باز بزند.

وي تأکيد ميکند: به هنگام سر زدن اشتباه و خطا از کودک، بهتر است بدون هيچ سرزنشي فقط به طور ساده موقعيت را با تأکيد بر اين که نيازمند اصلاح است، برايش شرح دهيد. اگر ميخواهيد فرزندتان اتاقش را مرتب کند، به جاي آن که بگوييد «اتاقت را مرتب کن وگرنه ...»، بگوييد «يا الآن مرتب کن يا بعد از تماشاي کارتون، انتخاب با خودت است».

وي خاطر نشان ميکند: والدين به طور معمول از تهديدهاي توخالي استفاده ميکنند که تأثير چنداني بر بچهها ندارد و نتيجه آن افزايش کشمکش و گستاخ شدن آنهاست.بهتر است هميشه بر وجه مثبت کار تأکيد کنيد به طور مثال بگوييد «اگر اسباب بازيها و لباسهايت منظم باشند، اتاقت خيلي قشنگ ميشود» و با دادن زماني محدود به کودک از برخورد و درگيري پرهيز کنيد.

آرامش، آرامش و باز هم آرامش!

اين کارشناس عقيده دارد: در تربيت کودک نخستين قدم پس از کسب آگاهي، آرامش و خويشتن داري است و در بيشتر مواقع آرامش کار سازتر از رفتار خصمانه و خشونت آميز خواهد بود. تربيت يعني آموزش رفتار صحيح به کودکان اما اگر شما عصبي يا احساساتي برخورد کنيد نميتوانيد آموزشي مؤثر داشته باشيد و بايد توجه کنيم که همه کودکان به والديني آرام و موقر به عنوان اصليترين الگوهاي رفتاري خود احتياج دارند.

شايد فرزندتان توجه مي خواهد

«بهنيا»خاطر نشان ميکند: بيشتر بچههايي که در گوش کردن به حرف بزرگترها با مشکل مواجه ميشوند با کمبود توجه رو به رو هستند يعني آنها ميخواهند با گوش نکردن به حرفهاي شما، توجهتان را به خود جلب کنند و البته نق زدن دائمي و داد و بيداد روش خوبي براي نشان دادن توجه به کودک نيست!

وقت شناس و صبور باشيد

دکتر «مفتاحي» روان شناس تربيتي توصيه ميکند: تا حد امکان به شخصيت، استقلال و خواسته فرزندانتان احترام بگذاريد و براي بيان درخواست خود زمان مناسبي را در نظر بگيريد و در حالي که به او براي آموختن مهارت گوش دادن ياري ميرسانيد، در تمام مراحل تربيت و آموزش فرزندان خود صبور باشيد.

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: